Sådan kan du bidrage til Partnerskab for Dansk Skovbrug

Vi ønsker at styrke den folkelige og politiske legitimitet til skovbruget gennem en fælles fortælling og kampagne – med fokus på træ som en fornybar ressource, der bidrager til den grønne omstilling.

Og vi har brug for din støtte, hvis dette initiativ skal blive en realitet.

Termometer

Sådan kan du bidrage til kampagnen:

Sådan gør du: Send beløbet (inkl. moms), du ønsker at bidrage med, til kampagnens konto i Handelsbanken, med registrerings- og kontonummeret 7643-2088623. I forbindelse med indbetalingen bedes du oplyse navn på virksomhed, kontaktperson, e-mail og tlf.nr. Herefter modtager du en faktura med teksten ”Andel af fælles kampagneomkostninger i Partnerskab for Dansk Skovbrug” på det modsvarede beløb, fordelt på bidrag og moms. Bidragets beskatningsforhold kan være forskellige betinget af virksomhedstype.

Når kampagnen går i luften, vil oplysninger om, hvem der har bidraget til kampagnen, være tilgængelige på denne kampagnes hjemmeside.

De fire partnere bag initiativet har samlet set bidraget med ca. 4 mio. kr. til kampagnen. 

Skulle det mod forventning ikke lykkes at indsamle minimum 5 mio. inden medio 2023, tilbagebetales dit fulde bidrag snarest herefter.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker at bidrage til kampagnen – eller gerne vil vide mere om mulighederne – vil vi meget gerne høre fra dig.

Kontakt projektleder Astrid Søborg fra Dansk Skovforening for en uforpligtende dialog. Astrid Søborg kan fortælle mere om, hvordan du konkret kan bidrage og svare på yderligere spørgsmål.

Kontakt os:
Astrid Søborg, projektleder
T: 26 78 73 06
E: as[a]danskskovforening.dk