Parterne bag initiativet Partnerskab for Dansk Skovbrug

Dansk Skovforening, Hedeselskabet, Træ- og Møbelindustrien og Skovdyrkerne har sammen taget initiativet til Partnerskab for Dansk Skovbrug.

Vi arbejder sammen under navnet ”Partnerskabet for Dansk Skovbrug”, der viser, at skovbrug er et relevant og væsentligt erhverv i Danmark. ”Dansk” bliver opfattet som et kvalitetsstempel i befolkningen, og vi vil tydeliggøre den danske produktion af træ.

Hedeselskabet

I 1866 var Enrico Dalgas med til at grundlægge foreningen Hedeselskabet, og sammen med en gruppe driftige mænd hjalp han hedebønderne med at gøre den stride hede til frugtbar landbrugsjord.

Lige siden har vi skabt grøn innovation og sat gode spor i landskabet. I dag udvikler og leverer Hedeselskabet løsninger og ydelser, der med naturen som omdrejningspunkt bidrager til at bekæmpe og afbøde klimaforandringer til gavn for både biodiversitet og samfund.

I tæt samarbejde med vores medarbejdere og samarbejdspartnere i forretningen (HedeDanmark m.fl.), medlemmer i foreningen og gennem vores uddelinger tager vi et samfundsansvar og er med til at sikre en bæredygtig udvikling. Vi arbejder efter visionen om at bygge en bæredygtig fremtid – med naturen som partner.

www.hedeselskabet.dk

 

Hedeselskabet er en del af Partnerskab for Dansk Skovbrug
Dansk Skovforening er en del af Partnerskab for Dansk Skovbrug

Dansk Skovforening

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation. Vores arbejde giver skovejere mulighed for at drive skovbrug på forretningsmæssige vilkår og at udvikle natur- og miljøværdier til gavn for både ejerne og samfundet. Vi samler skovejere i et fagligt fællesskab om skov og natur.

Vi er den organisation, som varetager skovejernes erhvervspolitiske interesser. Vi er talerøret over for Christiansborg og kommunerne. Vi arbejder politisk for, at skovejerne gennem et aktivt ejerskab har størst mulig handlefrihed til at producere træ og natur i deres skove.

Vi er aktiv i omstillingen til et biobaseret samfund. Det sker ved, at medlemmerne producerer et miljørigtigt råstof, som er nøglen til den grønne omstilling.

www.danskskovforening.dk

 

Skovdyrkerne

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 80 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 4.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Vi er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur.

Vi arbejder også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mio. planter om året, heraf omkring 2 mio. i det åbne land.

www.skovdyrkerne.dk

 

Skovdyrkerne er en del af Partnerskab for Dansk Skovbrug
Dansk Skovforening er en del af Partnerskab for Dansk Skovbrug

Træ- og Møbelindustrien

Træ- og Møbelindustrien (TMI) er arbejdsgiver- og brancheforening for 340 danske træ- og møbelvirksomheder. TMI er også en del af Dansk Industri og holder til i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

TMI består af 12 laug med hver deres geografiske område og af Danske Træindustrier, som er et landsdækkende laug for savværker.

TMI’s medlemmer kommer fra:

  • Savværker og emballagefabrikker
  • Bygningskomponentfabrikker og maskinsnedkerier
  • Møbelfabrikker
  • Handelsvirksomheder
  • Håndværksprægede virksomheder

www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/tmi