Fakta om skovbrug og træ

Danmarks skovareal vokser

Stikprøvemålinger fra den danske skovstatistik har skønnet Danmarks skovareal til 632.711 ha. Det svarer til 14,7 % af hele landets areal. Heraf er:

 

44 %

Rene løvskove

36 %

Rene nåleskove

10 %

Blandede løv- og nåleskove

5 %

Midlertidigt ubevoksede arealer eller fx veje

5 %

Juletræer og pyntegrønt

Fakta om skovbrug og træ

Af den samlede stående vedmasse findes 53 % i løvskovene, og 37 % findes i nåleskovene, mens de blandede løv- og nåleskove rummer de resterende 9 %. Andelen af løvtræ er størst i landets østlige egne, mens nåletræerne dominerer de vestlige egne.

De 3 mest almindelige træarter på landsplan er bøg og rødgran, som hver udgør 14 % af skovarealet, og eg som udgør 12 % af arealet.

Udviklingen i skovarealet

Folketinget vedtog i 1989 et mål om at fordoble Danmarks skovareal, så det indenfor en periode på omkring 75 år skulle nå op på 1.075.000 ha (25 % af Danmarks areal). Siden da er skovarealet i gennemsnit vokset med over 3.300 ha årligt fra omkring 532.000 ha til de nuværende ca. 632.711 ha, så det er gået i den rigtige vej.

I de senere år har arealet med ny skovrejsning i Danmark dog kun været på omkring 1.400 ha, og det areal skal være knap 7 gange større fremover, hvis målet skal nås indenfor tidsrammen (omkring år 2065).

Det er løvskov, især eg, vi får mere af i øjeblikket. Tilplantningen sker især i Jylland.

Fakta om skovbrug og træ på denne side er lånt fra Dansk Skovforening.

Sådan kan du bidrage til den fælles kampagne for Dansk Skovbrug